Khóa học

Khóa học

8 kỹ năng mềm cho nhân sự ngành y

Đào tạo kỹ năng mềm cho nhân sự ngành y

"SINH VIÊN NGÀNH Y CẦN LẮM KỸ NĂNG MỀM" Ngành y tế với những đặc thù riêng về nghề nghiệp. Đối tượng mà họ tiếp...
Tìm giải pháp cho Doanh nghiệp với Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Y dược Việt Nam

Tìm giải pháp cho Doanh nghiệp với Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Y dược...

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ  Chương trình này phù hợp với các đối tượng tham dự sau: Các cấp lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, các...

Tải xuống và tận hưởng

Truy cập các khóa học của bạn mọi lúc, mọi nơi & chuẩn bị với các bài kiểm tra thực hành.

Tải ứng dụng